Ohlášky 4. prosince – 2. neděle adventní

4. prosince 2022 – 2. neděle adventní

V pondělí je památka sv. Mikuláše, biskupa

Ve středu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Ve čtvrtek je Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

V neděli je 3. neděle adventní

 

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt mše svatá nebude; Pá 16,30

Ne 8,30 a 10,15

 

Prožíváme dobu adventní doba adventní, bezprostřední příprava na Vánoce.  V rodinách se doporučuje modlitba sv. Růžence.

Ve čtvrtek o slavnosti Panny Marie jste všichni zváni ke sv. Anně, kde při mši svaté v 17,30 proběhne zasvěcení města Havířova Neposkvrněné Panně Marii rukama pana biskupa mons. Martina Davida.

V sobotu 17. 12. při mši svaté v 10,00 hodin se bude udělovat svátost nemocných.

V neděli 18. 12. po druhé mši svaté prosím o snesení „Betléma“ do kostela. Stavění by mohlo proběhnout v pondělí odpoledne. Prosím, kdo chcete pomoci, přijďte se domluvit.

V zákristii je možné si zakoupit kalendáře na postavení na příští rok. Cena za kus je 75 Kč.