Ohlášky 33. neděle v mezidobí – Slavnost Ježíše Krista Krále

20.listopadu 2022 – Slavnost Ježíše Krista Krále

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

V úterý je památka sv. Cecilie, panny a mučednice

Ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

V neděli je 1. neděle adventní

 

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30

Ne 8,30 a 10,15

 

Příští neděli začíná doba adventní, bezprostřední příprava na Vánoce. Při mši svaté se budou žehnat adventní věnce, můžete si přinést své adventní věnce k požehnání. V rodinách se doporučuje modlitba sv. Řůžence.

Velké poděkování za pomoc při úklidu!

V zákristii je možné si zakoupit kalendáře na postavení na příští rok. Cena za kus je 75 Kč.