Ohlášky 24. března – Květná neděle – pašijová

24. března – Květná neděle – pašijová

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00

Bohoslužby o Velikonocích:

 1. března ZELENÝ ČTVRTEK (9.00  mše sv. v katedrále
  s biskupem Martinem)

16.30   mše sv. a po ní adorace v Getsemanech

 1. března VELKÝ PÁTEK         (den přísného postu)

15.30    křížová cesta

16.30    obřady Velkého pátku

 1. března BÍLÁ SOBOTA

9 – 18 adorace u Božího hrobu

VELIKONOČNÍ VIGILIE   20.00

Obnova křestního vyznání – vezměte si křestní svíci.

 1. března SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                  mše svatá jako v neděli

8.30  a  10.15  hod.  při obou mších svatých budou
požehnány velikonoční pokrmy – beránci, vajíčka

 1. dubna Pondělí v oktávu velikonočním – mše sv. v 8.30 hodin

 

 • V pátek je sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi – viz kasička. V sobotu je sbírka do diecézního fondu. V neděli bude sbírka na Salesiánskou provincii.
 • Poděkování všem, kteří uklízeli kostel při velkém úklidu.
 • Nebude se zpovídat před obřady ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Jinak se zpovídá 45 min. před každou mší sv. nebo dle domluvy.
 • Prosím napište se na adoraci v sobotu u Božího hrobu. Čtenáři, přihlaste se na čtení pašijí – Velký pátek a na sobotní čtení při vigilii.