OHLÁŠKY 23.prosince 2018 – 4. neděle adventní

23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

 • Sbírka na splátku půjčky činila 15 820,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Nové webové stránky farnosti – fanostsumbark.cz

Bohoslužby o vánocích:

 • 24.12.  štědrý den      15,00  hod.  pro děti
 • 25.12  slavnost Narození Páně  –  8,30   a 10,15 
 • 26.12. slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka  –  jen  8,30
 • 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  – mše není
 • 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků  – mše  není
 • 30.12.  svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  –   8,30  a  10,15
 • 31.12.           16,00  hod.  mše sv. na poděkování
 • 1.1. 2019   slavnost Matky Boží, Panny Marie   –   8,30    a 10,15
 • Přeji všem farníkům požehnané vánoční svátky.