OHLÁŠKY 29. listopadu 2020

BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JANA BOSKA

Nouzový stav byl prodloužen do soboty 12. 12. 2020.

Nařízením Vlády ČR se od 18.11. 2020 nastavují omezení podle ProtiEpidemického Systému „PES“. Počty osob na bohoslužbě podle příslušného stupně:

1. stupeň

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň
max. 100 50 30 20

15 osob

 

Z tohoto důvodu bohoslužby v neděli nebudou při 4. a 5. stupni.

Ve všední dny budou bohoslužby jako obvykle. Kostel se otevírá 15 min. před bohoslužbou- není růženec.

Platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využijte příležitost sledovat mši sv. ve sdělovacích prostředcích.

Ve 20 hod. se připojte ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie.