OHLÁŠKY 14. března 2021 – 4. neděle postní

14. března 2021 – 4. neděle postní

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie

  • Křížovou cesta – v pátek v 16.00 hod. Prosím, aby se přihlásil ten, kdo by chtěl křížovou cestu vést.
  • Příští neděli je sbírka na opravu střechy kostela.
  • Příští neděli a další Květnou neděli se bude zapisovat účast na velikonočních bohoslužbách ( max. 20 osob).
  • Bohoslužby o velikonocích:

Zelený čtvrtek a Velký pátek v 16.30 hod. , sobotní vigilie 20.30hod.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně: 7.30 – 8.30 – 10.15