OHLÁŠKY 13. ledna 2019 – svátek Křtu Páně

13. ledna 2019 – svátek Křtu Páně

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace

Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata

V pátek je památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů

  • Nové webové stránky farnosti – farnostsumbark.cz
  • Od pátku 18.1. do 25.1. je týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Příští neděli je sbírka na splátku půjčky.