OHLÁŠKY 10. května 2020 – 5. neděle velikonoční

10. května 2020 – 5. neděle velikonoční

Ve středu je svátek sv. Marie Dominiky Mazzarellové

Ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola

V sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

  • Příští neděli bude sbírka na splátku půjčky.
  • Pořád platí hygienická omezení: v kostele musíte mít roušku, při vstupu si každý musí dezinfikovat ruce a dodržovat stanovené rozestupy. Musíte sedět tak, aby mezi vámi bylo volné sedadlo. Neplatí pro členy stejné rodiny. Omezení platí i při liturgii – není v kropenkách svěcená voda, není pozdravení pokoje podáním rukou a sv. přijímání se podává jen na ruku. Dodržet rozestupy při přicházení k sv. přijímání. Nepoužíváme zpěvníky- noste si vlastní. Při odchodu z toalety použijte dezinfekci. Nikam zbytečně nechoďte a ničeho se zbytečně nedotýkejte.
  • Kdo máte zdrav. potíže nebo jste starší, do kostela nechoďte. Stále platí dispens od nedělní mše sv.
  • Kostel se otevírá 15 minut před bohoslužbou. Nemodlí se před mší sv. růženec ani májová pobožnost.