OHLÁŠKY 10. července 2022 – 15. neděle v mezidobí

10. července 2022 – 15. neděle v mezidobí

V pondělí je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

V sobotu je svátek Výročí posvěcení katedrály v Ostravě.