Ohlášky 22. ledna -3. neděle v mezidobí – Božího slova

 3 . neděle v mezidobí – Božího slova

Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Svátky v týdnu:

Út Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

St Svátek Obrácení svatého Pavla

Čt Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

So Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

Pořad bohoslužeb:

Út 16, 30 hodin a po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30

Ne 8,30 a 10,15

 

Příští neděli při mši svaté v 8,30 hodin proběhne liturgická titulární oslava Slavnosti sv. Jana Boska, při které bude zpívat sbor.

Příští neděli také bude vykonána sbírka na biblický apoštolát.