OHLÁŠKY 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

Svátky v týdnu:

V pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze

Ve čtvrtek sv. Mikuláše, biskupa

Ve čtvrtek po mši sv. je půlhodinová tichá adorace.

V pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

První pátek v měsíci, návštěva nemocných

V sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Mše sv. bude v 8.30 hod. – obnova zasvěcení mužského sboru

  • Sbírka na Bibli činila 5 200,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  • Můžete si zakoupit poslední misijní kalendář v sakristii, ostatní kalendáře na rok 2019 jsou k zakoupení v kostele. (bazar knih)
  • Připravují se nové webové stránky farnosti.
  • Farní knihovna je otevřená – nikdo si zatím nic nejpůjčil.(45 anketních hlasů)
  • Zapisují se intence na rok 2019. Každá farnost v rámci navrácení majetku restitucemi, je povinna odsloužit 10 mší za duše zemřelých dárců mešních fundací.
  • Můžete si objednat diecézní časopis Okno na příští rok.
  • V sobotu 8. prosince při mši sv. v 8,30 hod. bude obnova zasvěcení mužského sboru.
  • Společná svátost pomazání nemocných bude v sobotu 15. prosince v 10 hod.