POŘAD BOHOSLUŽEB

 

Neděle 26. března  – 5. neděle postní 

8.30      za + Jaroslava Kusáka, sourozence a rodiče

10.15    za + Annu Stachovskou, syna a rodiče

Úterý 28. března

16,30  za rodinu Hubertovu jejich rodiče a dar víry pro
celou rodinu

Středa  29. března

18.00    Za + manžela a rodiče z obou stran a DVO

Čtvrtek  30. března      

16.30    za + Justinu Podstavkou a manžela

Pátek  31. března

16.30   za + členky společenství seniorek

Neděle 2. dubna  – Května neděle 

8.30      za + rodinu Pobořilovu a dar víry pro celou rodinu

10.15    za +  a živou rodinu rodinu Žvakovu a Adamcovu

 

Neděle 19. března  – 4. neděle postní 

8.30      za + Josefa a Mari Hochmannovy

10.15    za + Irenu Jindřichovu a rodiče z obou stran

Pondělí  20. března

                   16.30    za  farníky

Úterý 21. března

16,30  za + rodinu Štefkovu, za manžela a živou a + rodinu

Středa  22. března

18.00    Za farníky

Čtvrtek  23. března      

16.30    na úmysl pana Pustějovského

Pátek  24. března

16.30   za dobrodince salesiánského díla

Sobota 25. března

8,30 ——–

Neděle 26. března  – 5. neděle postní 

8.30      za + Jaroslava Kusáka, sourozence a rodiče

10.15    za + Annu Stachovskou, syna a rodiče

 

Neděle 12. března  – 3. neděle postní 

8.30      Na dobrý úmysl

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

Úterý  14. března

                   16.30    za  zemřelé a živé členy živého růžence

Středa  15. března

18.00    Za Věru Krylovou

Čtvrtek  16. března      

16.30    za farníky

Pátek  17. března

16.30   za živé a zemřelé sourozence, rodiče a děti

 

Neděle 5. března  – 2. neděle postní 

8.30      za + manžela, syna, rodiče z obou stran, DVO a dar
víry pro celou rodinu

10.15    za + Terezii a Josefa Pilárikovi

Úterý  7. března

                   16.30    za  ochranu života od početí do přirozené smrti

Středa  8. března

18.00    Na poděkování za dar života a za požehnání pro
rodinu

Čtvrtek  9. března        

16.30    za + Františku Litvákovou a manžela

Pátek  10. března

16.30   za farníky

Neděle 12. března  – 3. neděle postní 

8.30      Na dobrý úmysl

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO

 

Neděle 26. února  – 1. neděle postní 

8.30      za zemřelé salesiány

10.15    za sourozence a rodiče Dudičovy

Úterý  28. února

                   16.30    za + Antonína Guňky, manželky Darmar a Františku

Středa  1. března

18.00    za + Hildegardu Guňkovou

Čtvrtek  2. března        

16.30    za + a živou rodinu a DVO

Pátek  3. března

16.30   za farníky

Neděle 5. března  – 2. neděle postní 

8.30      za + manžela, syna, rodiče z obou stran, DVO a dar
víry pro celou rodinu

10.15    za + manžela, rodiče z obou stran a DVO