Ohlášky 14. května – 6. neděle velikonoční

  14. května – 6. neděle velikonoční

Svátky v týdnu:

Po Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Čt Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Začíná devítidenní příprava příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

So Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 

Pořad bohoslužeb

Út 16,30 hodin po mši svaté půl hodinová adorace

St 18,00 hodin

Čt, Pá 16,30 hodin

Ne 8,30 hodin a 10,15 hodin

 

Prožíváme Mariánský měsíc květen zasvěcený zvláštní úctě Panně Marii. Doporučuje se především modlitba litanii k Panně Marii a modlitba sv. Růžence.

Každý den se modlíme májovou pobožnost.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

Farní pouť na sv. Hostýn proběhne 3. 6. 2023.