Neděle 19. února – 7. neděle v mezidobí

Neděle 19. února  – 7. neděle v mezidobí 

8.30      za + Marii Buňkovou, manžela a sestru Štěpánku

10.15    za + Karla Nováka a švagrovou Jiřinu

Úterý  21. února

                   16.30    za živou a zemřelou rodinu Zajísovou, Plaškovou a

dvo

Středa  22. února

18.00    za farníky

Čtvrtek  23. února        

16.30    za Valentýna Škrdu a celou rodinu

Pátek  24. února

16.30   za dobrodince salesiánského díla

Neděle 26. února  – 1. neděle postní 

8.30      za zemřelé salesiány

10.15    za sourozence a rodiče Dudičovy