OHLÁŠKY 11. října 2020 – 28. neděle v mezidobí

11. října 2020 – 28. neděle v mezidobí V pátek 16. října je slavnost sv. Hedviky, hlavní patronky Slezska Od pondělí 12. října  do neděle 25.října bohoslužby v našem kostele NEBUDOU. (Je povoleno jen 10 účastníků bohoslužeb). Na bohoslužby chodí ve všední den jen důchodci – riziková skupina – kteří by při této situaci neměli nikde chodit. Kdo … Číst dál

OHLÁŠKY 20. září 2020 – 25. neděle v mezidobí

20. září 2020 – 25. neděle v mezidobí V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. Ve středu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze V pondělí 28.9. je slavnost sv. Václava – mše sv. bude v 8.30 hod. Sbírka na církevní školy činila 4 400,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! … Číst dál

OHLÁŠKY 30. srpna – 22. neděle v mezidobí

30. srpna 2020 – 22. neděle v mezidobí V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace. Ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve V pátek je první v měsíci – návštěva nemocných. Přihlášky do náboženství si vyzvedněte v sakristii. Výuka bude v pátek v 15.00 hod. a začne od 18.9. 2020.

OHLÁŠKY 27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí

27. října 2019 – 30. neděle v mezidobí V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů V úterý je památka bl. Michala Ruy, kněze V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je slavnost Všech svatých V sobotu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dnes je sbírka na misie. Sbírka na splátku půjčky činila 8 015,-Kč.Všem dárcům … Číst dál

OHLÁŠKY 20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí

20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice V úterý je po mši sv. půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve V pátek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola V sobotu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů Dnes je sbírka na splátku … Číst dál

BOHOSLUŽBY – VÁNOCE 2018

24.12.   Štědrý den          15.00  hod.  vánoční mše pro děti 25.12.  Boží narození        8,30   a  10,15 26.12.  sv. Štěpána            8,30 27.  a 28.12.      bohoslužby nebudou 29.12.                                  16,30  kaple P.Marie 30.12.   svaté Rodiny       8,30    a   10,15 31.12.    silvestr                 16,00 1.1. 2019   Matky Boží     8,30   a  10,15