OHLÁŠKY 4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí

4. srpna 2019 – 18. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý je svátek Proměnění Páně V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze V pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,patr.Evr. V sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka V pátek 9. 8. v 10 hod. je … Číst dál

OHLÁŠKY 28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí

28. července 2019 – 17. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je památka sv. Marty V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč.církve Pátek je první v měsíci. Návštěva nemocných. Sbírka na splátku půjčky činila 11 330,-Kč. Všem … Číst dál

OHLÁŠKY 21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí

21. července 2019 – 16. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény V úterý je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola V pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie V sobotu je památka sv. Gorazda a druhů Dnes je sbírka na splátku půjčky. V týdnu nebude … Číst dál

OHLÁŠKY 7. července 2019 – 14. neděle v mezidobí

7. července 2019 – 14. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Přání pěkně prožitých prázdnin a dovolených. Vyzvedněte si časopis Okno. Přinášení obětních darů – nachystat se při konci přímluv. Ve středu 10. července v 11 hod. je pohřeb paní … Číst dál

OHLÁŠKY 30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí

30. června 2019 – 13. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola Ve čtvrtek sv. Prokopa, opata V pátek je slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Přání pěkně prožitých prázdnin a dovolených. V pátek je návštěva nemocných. Přinášení … Číst dál

OHLÁŠKY 23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí

23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí Svátky v týdnu V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Sbírka na splátku půjčky činila 10 825,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Poděkování za dar od poutníků … Číst dál

OHLÁŠKY 16. června 2019 – slavnost Nejsvětější Trojice

16. června 2019 – Slavnost Nejsvětější Trojice Svátky v týdnu V úterý po mši sv. je půlhodinová tichá adorace Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Dnes je sbírka na splátku půjčky. Sbírka na diecézní charitu činila 4 500,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! V pondělí 17.6. v 19 hod. je koncert … Číst dál